Woodmaster OÜ peamiseks tegevusalaks on metsamajandus. Teostame metsa- ja võsaraiet, järkamist ja kokkuvedu. Puhastame metsasihte, metsatee ääri, kraavikaldaid, liinialuseid ja põlde. Samuti teostame raadamistöid tee-ehitustele ja mujal kus seda vaja. Puurime- ja juurime kände ning teostame kaevetöid.

Töötame üle Eesti ja meie peamisteks koostööpartneriteks on Riigimetsa Majandamise Keskus (RMK), ettevõtted ning erametsaomanikud. Pöörame oma tegevuses suurt tähelepanu loodussõbralikkusele ja keskkonnakaitsele ning soovime olla oma klientidele partneriks, kellele võib toetuda ja keda usaldada.

KLIENDID MEIST