Woodmaster OÜ peamiseks tegevusalaks on metsamajandus. Teostame metsa- ja võsaraiet, järkamist ja kokkuvedu. Puhastame metsasihte, metsatee ääri, kraavikaldaid, liinialuseid ja põlde. Samuti teostame raadamistöid tee-ehitustele ja mujal kus seda vaja. Puurime- ja juurime kände ning teostame kaevetöid.

Töötame üle Eesti ja meie peamisteks koostööpartneriteks on Riigimetsa Majandamise Keskus (RMK), ettevõtted ning erametsaomanikud. Pöörame oma tegevuses suurt tähelepanu loodussõbralikkusele ja keskkonnakaitsele ning soovime olla oma klientidele partneriks, kellele võib toetuda ja keda usaldada.

KLIENDID MEIST

ALAN MURUVÄLI
Projektijuht, AS TREV-2 Grupp

Woodmaster teostas Tallinn – Tartu, Kose – Ardu lõigul teetrassi raadamis- ja juurimistööd. Tööde teostamine oli tehtud väga kiirelt kvaliteetselt. Kõik tööd said tehtud nii, et need ei seganud tee enda ehitust ja trass puhastati enne, kui meie oma tehnikaga soovisime kaevama minna.
Esile tooks ettevõtte operatiivsuse. Töö piirkond oli suur ja vahel oli meil vaja kuhugi kiirelt ligipääsu ning Woodmaster liigutas oma brigaadi päeva jooksul ringi ja teostas tööd just seal, kus parasjagu vaja oli.

PRIIT PAABO
Projektijuht, GRK Infra AS

Töödega Tartu mnt-l, Ardu -Võõbu lõigul jäime rahule, tööd teostati tähtaegselt ja kvaliteetselt. Kokkulepetest peeti kinni.