FIRMAST

Woodmaster OÜ on alates 2007.a. kevadest tegutsev Eesti omakapitalil põhinev ettevõte. Peamiseks tegevusalaks on metsamajandus. Teostame metsa- ja võsaraiet, järkamist ja kokkuvedu. Puhastame metsatee ääri, kraavikaldaid, põlde, metsasihte ja liinialuseid. Samuti teostame kaevetöid, kändude puurimist/juurimist ja lõhutud metsateede taastamist. Oleme vastavalt vajadustele oma tegevusvaldkonda ja masinaparki tasapisi laiendanud.

Kui algusaastatel oli põhiliseks tegevuspiirkonnaks Lääne-Eesti, siis tänaseks töötame üle Eesti. Täna on meie suurim koostööpartner Riigimetsa Majandamise Keskus (RMK), vähesemal määral ka ettevõtted ja erametsaomanikud. Arvame, et üha tiheneva konkurentsi tingimustes saab määravaks efektiivne, säästlik ja kvaliteetne teenuse osutamine. Ettevõte pöörab oma majandustegevuses suurt tähelepanu loodussõbralikkusele ja keskkonnakaitsele. Tahame olla oma klientidele usaldusväärseks partneriks.

Toetame Saaremaa Võrkpalliliitu

KLIENDID MEIST

ALAN MURUVÄLI
Projektijuht, AS TREV-2 Grupp

Woodmaster teostas Tallinn – Tartu, Kose – Ardu lõigul teetrassi raadamis- ja juurimistööd. Tööde teostamine oli tehtud väga kiirelt kvaliteetselt. Kõik tööd said tehtud nii, et need ei seganud tee enda ehitust ja trass puhastati enne, kui meie oma tehnikaga soovisime kaevama minna.
Esile tooks ettevõtte operatiivsuse. Töö piirkond oli suur ja vahel oli meil vaja kuhugi kiirelt ligipääsu ning Woodmaster liigutas oma brigaadi päeva jooksul ringi ja teostas tööd just seal, kus parasjagu vaja oli.

PRIIT PAABO
Projektijuht, GRK Infra AS

Töödega Tartu mnt-l, Ardu -Võõbu lõigul jäime rahule, tööd teostati tähtaegselt ja kvaliteetselt. Kokkulepetest peeti kinni.