TEENUSED

METSA ÜLESTÖÖTAMINE JA VÄLJAVEDU

Metsa raie harvesteri või saebrigaadiga ja forwarderiga puidumaterjali väljavedu.

RAADAMINE

Raie, mida tehakse eesmärgil kasutada maad mõnel muul otstarbel kui metsa majandamiseks.

KAEVETÖÖD EKSKAVAATORIGA

Kaevetööd ja planeerimistööd 16- ja 22 tonniste Hyundai ekskavaatoritega.

METSASIHTIDE PUHASTAMINE

Raie metsasihtidel ja metsasihtide võsast puhastamine ning raiutud materjali väljavedu.

VÕSA RAIE GILJOTIINIGA JA KOKKUVEDU

Giljotiiniga võsa raie ja materjali kokkuvedu ning ladustamine purustamiseks.

KÄNDUDE PUURIMINE

Kändude puurimine hõlbustamaks hilisemat maapinna planeerimist ja kasutamist.

KRAAVIKALLASTE PUHASTAMINE

Kraavikallaste giljotiiniga võsast puhastamine ja vajadusel ekskavaatoriga planeerimine.

MAAPARANDUSOBJEKTIDE ETTEVALMISTAMINE

Metsa- ja võsa raie, metsamaterjali väljavedu ning kändude puurimine maaparandusobjektidel.

KLIENDID MEIST

ALAN MURUVÄLI
Projektijuht, AS TREV-2 Grupp

Woodmaster teostas Tallinn – Tartu, Kose – Ardu lõigul teetrassi raadamis- ja juurimistööd. Tööde teostamine oli tehtud väga kiirelt kvaliteetselt. Kõik tööd said tehtud nii, et need ei seganud tee enda ehitust ja trass puhastati enne, kui meie oma tehnikaga soovisime kaevama minna.
Esile tooks ettevõtte operatiivsuse. Töö piirkond oli suur ja vahel oli meil vaja kuhugi kiirelt ligipääsu ning Woodmaster liigutas oma brigaadi päeva jooksul ringi ja teostas tööd just seal, kus parasjagu vaja oli.

PRIIT PAABO
Projektijuht, GRK Infra AS

Töödega Tartu mnt-l, Ardu -Võõbu lõigul jäime rahule, tööd teostati tähtaegselt ja kvaliteetselt. Kokkulepetest peeti kinni.