TEENUSED

METSA ÜLESTÖÖTAMINE JA VÄLJAVEDU

Metsa raie harvesteri või saebrigaadiga ja forwarderiga puidumaterjali väljavedu.

RAADAMINE

Raie, mida tehakse eesmärgil kasutada maad mõnel muul otstarbel kui metsa majandamiseks.

KAEVETÖÖD EKSKAVAATORIGA

Kaevetööd ja planeerimistööd 16- ja 22 tonniste Hyundai ekskavaatoritega.

METSASIHTIDE PUHASTAMINE

Raie metsasihtidel ja metsasihtide võsast puhastamine ning raiutud materjali väljavedu.

VÕSA RAIE GILJOTIINIGA JA KOKKUVEDU

Giljotiiniga võsa raie ja materjali kokkuvedu ning ladustamine purustamiseks.

KÄNDUDE PUURIMINE

Kändude puurimine hõlbustamaks hilisemat maapinna planeerimist ja kasutamist.

KRAAVIKALLASTE PUHASTAMINE

Kraavikallaste giljotiiniga võsast puhastamine ja vajadusel ekskavaatoriga planeerimine.

MAAPARANDUSOBJEKTIDE ETTEVALMISTAMINE

Metsa- ja võsa raie, metsamaterjali väljavedu ning kändude puurimine maaparandusobjektidel.

KLIENDID MEIST