REFERENTSID

2024

Harvendusraie Läänemaal – tellija RMK
Rail Baltica Juula põhitrassi raadamine – tellija RMK

2023

Lüüsi-Seljamäe maaparandus – tellija RMK
Hagudi viadukti raadamistööd – tellija Trev2 Grupp (Rail Baltica)
Ruhnu Lennujaama maandumisraja raadamistööd – tellija Tallinna Lennujaam
Kangru liiklussõlme raadamistööd – tellija GRK Eesti (Rail Baltica)

2022

Lageraided, Lääne-Harju piirkond – tellija RMK
Lageraie Läänemaal kvartalilt HS214 – tellija RMK
Lageraie Läänemaal, Lääne-Nigula vallas Martna – tellija RMK
Lageraided,  Edela regiooni Põhja piirkond – tellija RMK
Lageraided,  Edela regiooni Lääne piirkond – tellija RMK
Tagadi-Kurtna maanteviadukt raadamine – tellija Trev2 Grupp (Rail Baltica)
Rail Baltica Kalevi ökodukti raadamistööd – tellija Trev2 Grupp

2021

Aegviidu maaparandussüsteem – tellija RMK
Kunda maaparandussüsteem- tellija RMK
Kanama-Valingu 2+2 teelõigu ehitus – tellija TREV-2 Grupp
Tagadi viadukti ja Kalevi ökodukti ehitus -tellija TREV-2 Grupp (Rail Baltic)
Urge ökodukti raadamistööd – tellija GRK Infra AS (Rail Baltic)

2020

Halliste-Maassaare maaparandus – tellija RMK
Riigitee Sultsi-Morna raadamine – tellija AS TREF
Tallinn-Tartu mnt Võõbu-Mäo raadamine – tellija GRK Infra AS
Männiku polügooni raadamistööd – tellija Päästeamet
Risti-Sikumäe maaparandus- tellija RMK
Kunda piikonna lageraided 15 000m3 – tellija RMK

2019

Seljaküla ja Ellamaa raadamine – tellija RMK
Tuudi-Ridase tee kaevetööd – tellija AS TREV-2 Grupp
Urge-Seli tee raadamistööd – tellija AS TREV-2 Grupp
Tapa linnaku ja Kaitseväe keskpolügooni ühendustee- GRK Infra AS
Laulasmaa reoveekogumisala ühisveevärgi raadamistööd – tellija AS TREV-2 Grupp
Saula maaparandus – tellija RMK

2018

Tallinn-Tartu mnt Ardu-Võõbu raadamine – tellija GRK Infra AS
Lageraided Läänemaal – tellija Läänemaa Metsaühistu
Kiisa-Kurtna tee kaevetööd – tellija AS Trev2 Grupp
Prählamäe ja Varese maaparandus – tellija RMK
Kaibaldi liiviku taastamine – tellija RMK

2017

Klaaspurgi maaparandus – tellija RMK
Tallinn-Tartu mnt Kose-Ardu raadamine – tellija AS TREV-2 Grupp
Tori Põlendma maaparandus – tellija RMK

2016

Kurgja maaparandus –  tellija RMK
Luulupe maaparandus – tellija RMK
Kutsala uuendusraie – tellija RMK
Kaasiku maaparandus – tellija RMK

2015

Kunda ja Roela uuendusraided – tellija RMK
Kangruselja maaparandus – tellija RMK
Tuudi-Karuse maaparandus – tellija RMK
Elbu maaparandus – tellija RMK
Vetuka maaparandus, 329ha – tellija RMK
Tartu mnt laiendamine 2,8km – tellija RMK
Haapsalu lageraide hange, 8000m3 – tellija RMK
Elbu maaparandus, 232ha – tellija RMK

2014

Sooblase maaparandus, 160ha – tellija RMK
Ropka maaparandus, 663ha – tellija RMK
Valgma maaparandus 180ha – tellija RMK

2013

Juudikünka maaparandus, 2000ha – tellija RMK
Kikepera harjutusväljaku juurimine – tellija RMK (Kaitseministeerium)
Tartu, Ida ringtee kaevetööd – tellija AS TREV-2 Grupp
Tartu, Ida ringtee kaevetööd – tellija Lemminkäinen Eesti AS
Kilingi-Nõmme metsateede taastamine – tellija Paimre OÜ
Külge maaparandus 1216ha – tellija RMK

2012

Luiste maaparandus 254ha – tellija RMK
Veisjärve maaparandus 1716ha – tellija RMK
Tammeniidu maaparandus 908ha – tellija RMK
Narva Karjääri raadamine – tellija RMK

2011

Tuudi-Kunila maaparandus 1256ha – tellija RMK
Narva Karjäär I ja II piirkond metsaraie – tellija RMK
Sirgala Karjääri raadamine – tellija RMK

2010

Aidu Karjääri raadamine – tellija RMK
Männiku Karjääri raadamine – tellija RMK
Tapa Polügoni raadamine – tellija RMK (Kaitseministeerium)
Viimsi maaparandus – tellija RMK
Ämari Lennubaasi rekonstrueerimine – tellija AS Merko Ehitus

2009

Nõva metsateede/sihtide puhastus – tellija RMK
Vana-Vigala metsateede/sihtide puhastus – tellija RMK
Järvakandi metsateede/sihtide puhastus – tellija RMK

2008

Nõva põlengu raadamine – tellija RMK
Piirsalu metsateede/sihtide puhastus – tellija RMK
Käru metsateede/sihtide puhastus – tellija RMK

2007

Käru metsateede/sihtide puhastus – tellija RMK
Viljandimaal põlluäärte puhastamine – tellija AP Metsatööd OÜ

KLIENDID MEIST